Evde,İşte,Okulda YDS
YDS.NET BİR AKIN DİL EĞİTİM MARKASIDIR

Kelime Anlamlarını Parçadan Bulmak

KONU ANLATIMI : 
AHMET AKIN
İNG.ÖĞRETMENİ 

KELİME ANLAMINI ÇIKARTMAK
KELİMELERİN BAĞLAMI (WORDS INCONTEXT)

BAĞLAM (CONTEXT) NEDİR?
Bir kelimeya baktığınız zaman o kelimeyi daha önce hiç görmemiş iseniz ya da hatırlamıyorsanız anlamını hemen çıkartamayabilirsiniz. Gramer bilginiz sayesinde ek ve köklerden arındırdığınız halde bile hala zorlanıyorsanız veya şüphe ediyorsanız, ozaman bu kelimenin nerede, hangi durumda, hangi ortamda kullanıldığına ve kime/ neye atfedildiğine bakmalısınız. Buna İngilizce Eğitim terminolojisinde CONTEXT (Bağlam / Genel Durum) denir.

Bağlama bakarak (yani kelimenin kulalnıldığı ortama, cümleye), o kelime veya tamlama hakkında oldukça yeterli derecede bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için asla sadece kelimeye bakıp ben anlamnı bilmiyorum diye vaz geçmeyin.  Konuşmayı öğrenen her çocukda aslında kelimeleri tek tek ezberlemez. Çocuklarda kelimeleri bağlam sayesinde öğrenirler.

Aşağıdaki okuma parçaları alıştırma niteliğindedir. Son üç metin hariç diğerleri TOEFL düzeyinden biraz daha basit hazırlanmıştır.

TAKTİKLER
Tanımlama & Açıklama: Bazı metinlerde daha önce hiç görmediğiniz bir kelime hakkında açıklama yapılıyor olabilir. Yani o kelimenin anlamı ve ne olduğu ile ilgili açıklamlar olabilir. Mesela: Ortonia is a disiease which is generally seen in wild animals….

Bu tip bir metinde zaten bilmediğiniz kelime tanımlanıyordur ve bundan dolayı anlamaını kolayca çıkarabilirsiniz.

Eş Anlam & Yeniden Anlatım
Bazı kelimelerin, tamlamaların veya cümlelerin takip eden cümlelde açıklaması yapılabilir. Türkeçe’de “yani, bir başka deyişle” gibi bağlaçlarla yaptığımız yeniden anlatımlar İngilizce ‘de ” That is, In other words..” gibi bağlaçlar ile gösterilmektedir.Ayrıca kelimelerin eş anlamları verilerek de onlar hakkında bilgi olmamız sağlanmaktadır. Anlamını bilmediğiniz kelime belkide bir sonraki cümlede eş anlamı ile verilmiş olabilir.

Dolaylı Anlatım
Bazı cümlelerde ise sorulan kelimenin dolaylı bir şekilde anlatımı ya da ne olduğu hakıında bir ima vardır.
Örneğin ” Joothers do not last long. However, other electronic devices tend to las much longer”

Yukarıdaki örnekte ikinci cümlede “other(s)” kullandım ve bu kelime sayesinde “Joothers” kelimesinin tam olarak ne olduğunu anlamasak ta, onun bir elektronik eşya olduğunu öğreniyoruz.

Bu tip dolaylı anlatımlarda genellikle işaret sıfatları veya kullanılmaktadır. Bunlar such, other, some, few…

 
KONU ANLATIMI : 
AHMET AKIN
İNG.ÖĞRETMENİ 

 

>>

Bu konuyu paylaşın.