Evde,İşte,Okulda YDS
YDS.NET BİR AKIN DİL EĞİTİM MARKASIDIR

SIFATLAR

Sıfatlar
ADJECTIVES
 

İsmi niteleyen kelimelere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar cümle içinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi sıfat grubu olarak da kullanılabilirler. Birden fazla sıfat bir arada kullanıldığında diziliş sıralarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

1.  adjectives which express judgments and attitudes (lovely, perfect, wonderful, nice, etc.)

2.  size, length and height (big, wide, short, etc.)

3.  shape (square, oval, round, etc.)

4.  colour (red, brown, etc.)

5.  origin (Spanish, French, etc.)

6.  material (wooden, glass, etc.)

7.  purpose (jogging shoes, tea pot, etc.)

 

Bazı sıfatları sonlarına aldıkları eklere göre sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki tabloya bir göz atalım.        

-able/-ible

achievable, capable, illegible, remarkable

al

biographical, functional, internal, logical

-ful

beautiful, careful, grateful, harmful

-ic

cubic, manic, rustic, terrific

-ive

attractive, dismissive, inventive, persuasive

-less

breathless, careless, groundless, restless

-ous

courageous, dangerous, disastrous, fabulous

Bu konuyu paylaşın.